MyFeed Personalized Content
Офіційні правила акції

Офіційні правила акції

Ім'яПрізвище
1ОлександраШкрудь
2ЮляОлійник
3ЛідіяОробинська
4НаталіяКазакевич
5зорянасливка
6ЮкляєвськаАнастасія
7Віра737991997
8ІраОмельченко
9Anna!
10НастяНастя
11ВікторіяТимошенко
12АннаПівень
13ВалерийВоробев
14КатеринаВілянська
15МаріяГвоздикова
16АнжелікаАлєксєєнко
17ТетянаПопова
18ДіанаКостенюк
19ІринаБруль
20КсенияКравченко
21МаринаДенисенко
22АннаШелест
23КадалаЯна
24АлінаБорисова
25KatrinKotovskaya
26МашаДударик
27NeznayNeznay
28АнжеликаСопильняк
29КатеринаСкосирєва
30НаталіяБуткевич
31ДарьяЗайчик
32АннаТкачук
33VIKTORIIAPiatnitskaya
34ОленаСолтус
35МілаБебех
36ЗинаДимова
37НаташаШкляр
38СергійПівнюк
39FizrukКарлаш
40ВікторіяКідіна
41АнастасіяМіронова
42ІринаКурило
43OksanaMakoviichuk
44СвітланаАнцібор
45ВікторіяСитник
46MarijaRahmatova
47МаринаЖитнікова
48ЛюбовьВолинець
49МаргаритаПетренко
50ОльгаБондарець

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Nestle Baby&Me» (далі за текстом – «Правила» або «Офіційні правила»)

1. Умови проведення Акції.

1.1. Замовником Акції з назвою «Nestle Baby&Me» (надалі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Замовник») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»). 1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Талан Групп» (код ЄДРПОУ 38315485, місцезнаходження м. Київ, вул. Павла Скоропадського Гетьмана, буд. 3а. (надалі - «Виконавець»).

 1.3. Територія проведення Акції: Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті Замовника Акції https://nestlebaby.com.ua/ (надалі – «Сайт» або «Веб[1]сайт»).

1.4. Акція проводиться у період з 00:00:01 годин (за київським часом) 17 жовтня 2023 року до 23:59:00 годин (за київським часом) 17 листопада 2023 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»/ «Період проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться з метою збільшення кількості реєстрації нових учасників клубу «Nestle Baby&Me» на веб-сайті https://www.nestlebaby.com.ua та підтримання інтересу потенційних учасників до діяльності клубу.

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд заохочень (подарунків) Акції не формується з внесків учасників Акції. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від учасників Акції за їх участь в Акції.

2. Вимоги до учасників Акції.

2.1. Учасником Акції може стати виключно повнолітня (т.б., яка має 18 повних і більше років) дієздатна особа, що є громадянином України та постійно проживає на Території проведення Акції, та є матір’ю чи батьком або офіційним опікуном дитини віком до 1 (одного) року (надалі — «Учасник Акції»).

 2.2. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути зареєстрованим учасником клубу «Nestle Baby&Me» на веб-сайті https://www.nestlebaby.com.ua, при чому така реєстрація (профіль) Учасника Акції має бути актуальною (дійсною) протягом всього Періоду проведення Акції.

 2.3. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.4.1. працівники Замовника/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.4.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.4.3. особи, що не є громадянами України;

2.4.4. особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі;

 2.4.5. особи, що не є батьками чи офіційними опікунами дітей віком до 1 (одного) року - на час періоду проведення Акції;

2.4.6. особи, що не є зареєстрованими учасниками клубу «Nestle Baby&Me» на веб-сайті https://www.nestlebaby.com.ua.

2.5. Якщо Переможцем Акції буде визначено одну з осіб, зазначених у п. 2.4. цих Правил, то така особа не набуває права на отримання Заохочення - без права оскарження, а замість неї визначається інший Переможець Акції, обраний серед учасників відповідно до встановленого даними Правилами порядку.

2.6. Замовник/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції та\або дані, на які посилається\ вказує Учасник Акції.

2.7. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 2.7.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.7.2. дотримуватися правил користування мережею Інтернет, зокрема, веб-сайтом https://www.nestlebaby.com.ua;

2.7.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

 2.7.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.7.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

 2.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Замовником/ уповноваженими Замовником особами/Виконавцем з метою проведення Акції та інформування про її результати, отримання Переможцем Акції Заохочення Акції, а також для подальшого можливого надсилання Учасникам Акції інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем виключно з метою забезпечення доставки Заохочення Переможцю Акції та виключно в обсязі, що необхідний для виконання мети обробки. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають безстрокову згоду на таку обробку персональних даних Замовником та/або іншими особами уповноваженими Замовником Акції /Виконавцем з метою, що зазначена в цьому пункті Правил вище. Обробка персональних даних учасників Акції здійснюється Замовником з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

2.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсяг наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сторінці в Соціальній мережі Instagram, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

 2.11. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

2.12. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.13. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання Заохочення.

2.14. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

 2.15. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Виконавця та/або Замовника збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі, встановленому в порядку згідно норм чинного законодавства України .

2.16. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей. 3. Умови участі в Акції.

3.1. Для набуття статусу Учасника Акції, зацікавлена особа, яка відповідає вимогам п. 2.1. Правил, повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:

3.1.1. Зареєструватись у клубі «Nestle Baby&Me» за посиланням https://www.nestlebaby.com.ua, при чому така реєстрація (профіль) Учасника Акції має бути актуальною (дійсною) протягом всього Періоду проведення Акції. Під час реєстрації Учасник має надати згоду на обробку персональних даних, інакше реєстрація не буде вважатися актуальною, а такий Учасник не зможе взяти участь в Акції.

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. цих Правил, які вчинені протягом Строку проведення Акції, зазначеного в п.1.4. цих Правил.

 3.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за технічні неполадки (проблеми), пов’язані з реєстрацією Учасників Акції у клубі «Nestle Baby&Me» на веб-сайті https://www.nestlebaby.com.ua, чи технічними збоями, що виникли під час використання учасником можливостей мережі Інтернет.

3.4. Вимоги до коментарів, що залишені на Сторінці проведення Акції:

3.4.1. забороняється розміщувати в коментарі посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство чи порушує права третіх осіб;

 3.4.2. забороняється розміщувати коментарі, які:

- не відповідають цим Правилам;

- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

 - містять погрози або інформацію про факт насильства або нелюдського поводження з тваринами;

 - містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або інформацію про факт його здійснення;

 - пропагують та/або сприяють порушенням чинного законодавства України, розпалюванню расової, релігійної, етнічної та іншої ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містять екстремістські матеріали;

- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

 - можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

- Розміщений коментар учасника Акції, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути визнаний Замовником/Виконавцем Акції таким, що порушує умови Правил Акції, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції за розміщення таких коментарів.

3.4.3. До процесу визначення Переможців Акції будуть допущені лише ті Учасники, які повністю відповідають вимогам пунктів 2.1., 2.2. розділу 2 та пункту 3.1. розділу 3 цих Правил, та які належним чином виконали усі умови цих Правил.

4. Фонд Заохочень Акції.

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з 50 (п'ятдесяти) Заохочень для 50 (п’ятдесяти) Переможців Акції.

4.2. Кожне Заохочення Акції для Переможців з порядковими номерами від «1» до « 50 » у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, включає в себе: - 1 (одну) одиницю товару «Наплічник від клубу»(SAP: 105505017), оціночна вартість - 785,11 грн (сімсот вісімдесят п'ять гривень 11 копійок) з урахуванням ПДВ.

 4.3. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить вищевказану у п.4.1. цих Правил кількість Заохочень. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил. Заохочення Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Заохочення не видається.

4.4. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові та/або інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Замовник повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

 4.5. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно[1]інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції. 4.6. Фонд Заохочень складається за рахунок Замовника Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право згідно даних Правил.

4.7. Зобов’язання Замовника/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

4.8. Заохочення цієї Акції є доходом Переможця Акції, отримання Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

 5. Визначення переможців Акції.

 5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Заохочення та інформація про яку офіційно розміщена на веб-сторінці Замовника за посиланням https://www.nestlebaby.com.ua/welcome-gifts-oct із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).

5.2. Визначення Переможців Акції відбудеться 18.10.2023 року. В результаті проведення Акції буде обрано 50 (п’ятдесят) Переможців Акції, які будуть визначені зі списку Учасників Акції, що виконали усі умови Правил Акції протягом Строку проведення Акції, за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), та офіційно оголошені, шляхом опублікування на веб[1]сторінці Замовника за посиланням https://www.nestlebaby.com.ua/welcome-gifts-oct із зазначенням таких Учасників в якості Переможців Акції протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможців.

5.3. Переможцями Акції визначаються Учасники Акції з порядковими номерами від «1» до «50» у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org, з числа учасників Акції, що повністю відповідають вимогам пунктів 2.1., 2.2. розділу 2 та пункту 3.1. розділу 3 цих Правил, та які належним чином виконали усі інші умови цих Правил. У випадку втрати Переможцем Акції права на отримання Заохочення Акції (за винятком випадків, коли Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника), Переможцем Правил Акції визнається Учасник Акції під наступним порядковим номером по черзі у зазначеному вище списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Такий новий Переможець отримує право на одержання того Заохочення Акції, право на отримання якого втратив попередній Переможець Акції, згідно з порядковим номером останнього у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел www.random.org. У разі якщо Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника, Замовник має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд, інший Переможець у такому випадку не призначається.

5.4. Переможець одержує право на отримання Заохочення Акції, передбаченого Розділом 4 цих Правил. Кожен із визначених згідно даних Правил Переможець має право лише на одну одиницю Заохочення.

 5.5. Виконавець Акції повідомляє Учаснику Акції про те, що він став Переможцем, шляхом направлення особистого повідомлення за допомогою електронної пошти та/або за номерами телефонів, які були надані учасниками, що стали Переможцями Акції, під час їх реєстрації для участі в ній, протягом 4 (чотирьох) робочих днів дати оголошення Переможця Акції, що вказана у п.5.2. цих Правил. 6. Умови та порядок отримання Заохочення.

6.1. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.2. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 5.2. цих Правил, має надіслати Виконавцю Акції наступну інформацію: ПІБ, номер телефону переможця, відділення Нової Пошти для доставки Заохочення, копію свого паспорта громадянина України (1,2 сторінки) або ID картки (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у форматі ID картки), копію облікової картки платника податків за ДРФО (ідентифікаційного коду). Вказані відомості надаються шляхом направлення особистого повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця nestlebaby@talanagency.com . Учасники Акції, беручи участь в Акції та надсилаючи Виконавцю Акції зазначені відомості, що становлять Персональну інформацію і тим самим надають свою безумовну згоду на обробку Сторонами такої Персональної інформації згідно цих Правил.

6.2. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги цих Правил, відмовився надавати контактні дані або не надав свої контактні дані протягом 4 (чотирьох) календарних днів з дати повідомлення йому про визначення його Переможцем Акції, не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника, Замовник має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.

6.3. Відправка Заохочень Акції здійснюється Виконавцем Акції відповідно до інформації, наданої Переможцем Акції згідно вимог п.6.1. Правил. Доставка Заохочення Акції здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта», вказану учасником Акції. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Виконавець.

 6.4. Заохочення отримує лише та особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

 6.6. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин.

 7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

 7.1. Інформування щодо Правил, змін до них та умов Акції здійснюється шляхом розміщення тексту Правил на сайті за веб-адресою Замовника Акції за посиланням: https://www.nestlebaby.com.ua/welcome-gifts-oct

7.2. Результати Акції та інформація про визначених Переможців будуть оголошені (розміщені) на веб-сторінці Замовника Акції за посиланням https://www.nestlebaby.com.ua/welcome-gifts-aug із зазначенням таких Учасників в якості Переможців Акції, у строки, передбачені цими Правилами.

8. Інші умови Акції.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Замовника Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Замовник та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

 8.3. Обов`язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Заохочення Акції у випадках, передбачених чинним законодавством, а також відповідальність за невиконання цього обов’язку несе Замовник Акції.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

 8.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

8.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Замовником відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Замовника/Виконавця Акції причин;

 8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

 8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції; 8.5.8. якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг.

 8.6. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

 8.7. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.8. Замовник/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь[1]яку участь у цій Акції будь-якої особи, яка підроблює документи, необхідні для участі в Акції та виконання необхідних для цього вимог даних Правил, або отримує вигоду з Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією документів, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

 8.11. Замовник/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил, залишаючись при цьому відповідальним перед іншою Стороною за повноту та/або належність виконання зобов’язань такими третіми особами.

 8.12. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

8.13. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини.

8.14. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

 8.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України.

 8.17. Відповідальними особами за проведення Акції є виключно Замовник та Виконавець Акції.