Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Пошук
Хочете стати членом клубу? Зареєструйтеся

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Миле ім’я крихітки»

1. Умови проведення Акції.

1.1. Замовником Акції з назвою «Миле ім’я крихітки» (надалі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Замовник») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції  є Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛМ ОНЛАЙН МЕДІА», що знаходиться за адресою 03113, м. Київ, вул. В. Макуха , будинок 1, код в ЄДРПОУ – 41945971 (надалі - «Виконавець»).

1.3. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) в межах, що визначені чинним законодавством України,

(надалі — «Територія проведення Акції»), у глобальній мережі Інтернет на сторінці спільноти Замовника Акції у соціальній мережі «Instagram.com» (Інстаграм), що знаходиться за посиланням: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/ (надалі — «Сторінка Соціальної мережі» та/або «Спільнота» та/або «Сторінка проведення Акції»). Загалом соціальна мережа «Instagram.com» (Інстаграм) надалі іменується - «Соціальна мережа».

1.4. Акція проводиться у період з 15:00:01 години за київським часом 22 лютого 2022 року до 11:59:00 години за київським часом 28 лютого 2022 року включно  (надалі — «Строк проведення Акції»/ «Період проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів ТМ «Gerber» (дитячі каші) та рекламування товарів, які випускаються під ТМ ТМ «Gerber» (дитячі каші) просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.  

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд заохочень (подарунків) Акції не формується з внесків учасників Акції. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від учасників Акції за їх участь в Акції.

2. Вимоги до учасників Акції.

 2.1. Учасником Акції може стати виключно повнолітня (з 18 років) дієздатна особа, що постійно проживає на Території проведення Акції, яка є матір’ю/батьком або законним представником дитини віком від 6 (шести) місяців до 36 (тридцяти шести) місяців (надалі — «Учасник Акції» або «Учасник»).

2.2. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути зареєстрований у соціальній мережі Instagram, при чому профіль (сторінка) Учасника Акції в Соціальній мережі має бути відкритий протягом всього Періоду проведення Акції. 

2.2.1. Для цілей цієї Акції, сторінка Учасника вважається відкритою за умови наявності на сторінці будь-якого особистого контенту, окрім технічно загальнодоступного (ім'я профіля, зображення профілю, обкладинка профілю, розділів меню сторінки, які неможливо приховати). Таким контентом можуть бути фотографії, розміщені в профілі (в тому числі в якості фотографій з постів), повідомлення на сторінці від інших користувачів, теги Учасника у постах інших користувачів, теги Учасника на фото інших користувачів, тощо.

2.2.2. Для цілей цієї Акції, сторінка Учасника вважається закритою, якщо на ній сторонньому користувачу недоступний жодний контент, окрім технічно загальнодоступного.

2.3.Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.4.1. працівники Замовника/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.4.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.4.3. особи, що не є громадянами України;

2.4.4. особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі;

2.4.5. особи, що не мають дітей віком від 6 (шість) місяців до 36 (тридцяти шести) місяців;

2.4.6. особи, що не є користувачами Соціальної мережі (не зареєстровані/авторизовані в Соціальній мережі, вказаній у п. 1.3. цих Правил).

2.5. Якщо Переможцем Акції буде визначено одну з осіб, зазначених у п. 2.4. цих Правил, то така особа не набуває права на отримання Подарунку - без права оскарження, а заміcть неї визначається інший Переможець Акції.

2.6. Замовник/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції та\або дані, на які посилається\ вказує Учасник Акції.

2.7. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.7.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.7.2. дотримуватися правил користування Соціальною мережею;

2.7.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.7.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.7.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Замовником/ уповноваженими Замовником особами/Виконавцем з метою проведення Акції та інформування про її результати, отримання Переможцем Акції Подарунку Акції, а також для подальшого можливого надсилання Учасникам Акції інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем  виключно з метою забезпечення доставки Подарунку Переможцю Акції та виключно в обсязі, що необхідний для виконання мети обробки. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають безстрокову згоду на таку обробку персональних даних Замовником та/або іншими особами уповноваженими Замовником Акції /Виконавцем з метою, що зазначена в цьому пункті Правил вище.

Обробка персональних даних здійснюється Замовником з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

2.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсяг наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сторінці в Соціальній мережі, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем  виключно з метою забезпечення доставки Подарунку Переможцю Акції та виключно в обсязі, що необхідний для виконання мети обробки. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.11. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

2.12. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.13. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання будь-якого із Подарунків.

2.14. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних  для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.

2.15. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Виконавця та/або Замовника збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.16. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для набуття статусу Учасника Акції, Зацікавлена Особа - та, яка відповідає вимогам п. 2.1. Правил, повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії: 

3.1.1. Бути підписаним або вподобати та підписатися на Спільноту в соціальній мережі «Instagram» (Інстаграм), що знаходиться за посиланням: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/  

3.1.2. Ознайомитися з Правилами участі в Акції що знаходяться за посиланням https://www.nestlebaby.com.ua;

3.1.3. Знайти на Сторінці проведення Акції пост Акції (далі також «Акційний пост»), у якому буде викладено завдання Акції;

3.1.4. Виконати умови, зазначені в Акційному пості, а саме: 

3.1.4.1 Написати в коментарі миле ім’я крихітки, додати хештег #каші_gerber та відмітити одного друга у коментарі під Акційним постом. 

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. цих Правил, які вчинені протягом Строку проведення Акції, зазначеного в п.1.4. цих Правил.

3.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за технічні неполадки (проблеми), пов’язані з реєстрацією Учасників Акції у Соціальній мережі чи використанням технічних можливостей соціальної мережі Instagram (репости та/або вподобання постів, коректне відображення коментарів, коректна робота тегів сторінок тощо).

3.4. Вимоги до коментарів, що залишені на Сторінці проведення Акції:

3.4.1. забороняється розміщувати в коментарі посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство чи порушує права третіх осіб;

3.4.2. забороняється розміщувати коментарі, які:

- не відповідають цим Правилам;

- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

- містять погрози або інформацію про факт насильства або нелюдського поводження з тваринами;

- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або інформацію про факт його здійснення;

- пропагують та/або сприяють порушенням чинного законодавства України, розпалюванню расової, релігійної, етнічної та іншої ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містять екстремістські матеріали;

- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

Розміщений коментар учасника Акції, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути визнаний Замовником/Виконавцем Акції  таким, що порушує умови Правил Акції, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції за розміщення таких коментарів.

3.5. Профіль Учасника Акції у Соціальній мережі, через яку Учасник Акції бере участь в Акції, має бути відкритими для перегляду та забезпечувати можливість надсилання текстового повідомлення Учаснику Акції будь-яким користувачем Соціальної мережі.

4. Фонд Подарунків Акції.

4.1. Фонд Подарунків Акції складається із:

4.1.1. 3 (трьох) Подарунків Акції – по одному Подарунку Акції для кожного із 3 (трьох) Переможців Акції.

Один подарунок включає в себе:

- 1 (один) ящик Каша молочна рідка рисово-кукурудзяна готова до споживання для дітей віком старше 6 місяців. (ящик містить 12 шт продукту);

- 1 (один) ящик Каша молочна рідка пшенично-вівсяна готова до споживання для дітей віком старше 6 місяців.. (ящик містить 12 шт продукту);

- 1 (одна) шт Музична книжечка з віршиками (укр.) Fisher-Price

 

Оціночна вартість одного Подарунку Акції становить 1332,96 грн.  (одна тисяча триста тридцять дві гривні, дев’яносто шість копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Фонд Подарунків Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків Акції, передбачених розділом 4 цих Правил. Подарунок Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Подарунку не видається.

4.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний фонд Подарунків Акції або включити до нього додаткові та/або інші Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Замовник повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Подарунків Акції.

4.5. Фонд Подарунків складається за рахунок Замовника Акції і використовується виключно для надання Подарунків Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.6. Зобов’язання Замовника щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

4.7. Зверніть увагу, що Подарунок цієї Акції є доходом Переможця Акції, отримання Подарунку може вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

5. Визначення переможця Акції.

5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Подарунку та інформація про яку офіційно розміщена у Спільноті Замовника Акції в Соціальній мережі із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).

5.2. В результаті проведення Акції буде обрано 3 (три) Переможця.

5.2.1. Переможців Акції у Соціальній мережі буде визначено зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом Строку проведення Акції за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки) та офіційно оголошено у інстаграм-сторіз на сторінці https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/ у соціальній мережі Instagram (Інстаграм) 28 лютого 2022 року.

Переможцями Акції визначаються Учасники Акції під порядковими номерами з 1 (першого) по 3 (третій)  у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з числа учасників, що написали коментар, що відповідає вимогам пункту 3.1.4.1. та 3.4. та виконали інші вимоги цих Правил. Для цілей визначення Переможців Акції, до списку Учасників кожен з Учасників вноситься стільки разів, скільки ним залишено коментарів, що відповідають вимогам пункту 3.1.4.1. та 3.4. , за умови дотримання Учасником інших вимог цих Правил. 

У випадку втрати Переможцем Акції права на отримання Подарунку Акції (за винятком випадків, коли Переможець не забрав Подарунок з відділення компанії-перевізника), Переможцем Правил Акції визнається Учасник Акції під порядковим номером 4 (чотири) або наступним порядковим номером по черзі у зазначеному вище списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Якщо Переможець не забрав Подарунок з відділення компанії-перевізника, Замовник має право розпорядитися Подарунком на свій розсуд.

5.3. Переможець одержує право на отримання Подарунку Акції, передбаченого Розділом 4 цих Правил. Переможець має право лише на одну одиницю Подарунку, склад якої визначений розділом 4 Правил.

5.4. Виконавець Акції повідомляє Учаснику Акції про те, що він став Переможцем, шляхом направлення особистого повідомлення за допомогою Адміністратора (Модератора) Спільноти Замовника Акції у Соціальній мережі протягом 2 (двох) робочих днів з дати оголошення Переможця Акції, що вказана у п. 5.2. цих Правил.

6. Умови та порядок отримання Подарунку.

6.1. Для отримання Подарунку, зазначеного в п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку згідно п. 5.2. цих Правил, має надіслати Замовнику Акції наступну інформацію: ПІБ, номер телефону Переможця, відділення Нової Пошти для доставки Подарунка,  копію свого паспорта громадянина України (1,2 сторінки) або ID картки (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у форматі ID картки), копію облікової картки платника податків за ДРФО (ідентифікаційного коду), копію свідоцтва про народження дитини Учасника. Вказані відомості надаються шляхом направлення особистого повідомлення до Сторінки проведення Акції: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/ . Учасники Акції, беручи участь в Акції та надсилаючи Замовнику Акції зазначені відомості, що становлять Персональну інформацію  тим самим надають свою безумовну згоду на обробку такої Персональної інформації згідно цих Правил.

6.2. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги цих Правил, відмовився надавати контактні дані  або не надав свої контактні дані протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати визначення його Переможцем Акції, не забрав Подарунок з відділення компанії-перевізника,  Замовник має право розпорядитися Подарунком на свій розсуд.

6.3. Відправка Подарунків Акції здійснюється Виконавцем Акції відповідно до інформації, наданої Переможцем Акції згідно вимог п.6.1. Правил. Доставка Подарунку Акції здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта», вказану учасником Акції. Подарунок вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Подарунків Переможцям Акції, несе Виконавець.

6.4. Подарунок отримує лише та особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Подарунку. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунку та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

6.6. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Подарунків Акції Учасниками Акції Замовник/Виконавець не відповідають за подальшу долю таких Подарунків.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо Правил, змін до них та умов Акції здійснюється шляхом розміщення тексту Правил на сайті Замовника за адресою:   https://www.nestlebaby.com.ua/

7.2. Результати Акції та інформація про визначених Переможців будуть оголошені на сторінці у соціальній мережі Instagram (Інстаграм) за адресою: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/  у строки, зазначені в цих Правилах.

8. Інші умови Акції.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Замовника Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Замовник та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції, а також вік дитини Учасника Акції.

8.3.  Обов`язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Подарунку Акції у випадках, передбачених чинним законодавством, а також відповідальність за невиконання цього обов’язку несе Замовник Акції.

8.4. Оподаткування вартості Подарунків Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

8.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Подарунків Акції та умовами отримання Подарунків;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Замовником відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Подарунку Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Замовника/Виконавця Акції причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Подарунку Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Подарунку Акції;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Подарунком Акції;

8.5.8. якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг.

8.6. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.7. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.8. Замовник/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку участь у цій Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду з Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

8.11. Замовник/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.12. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

8.13. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини.

8.14. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

8.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Ця акція не організована, не проводиться, не спонсорується мережею Instagram та Facebook. Відповідальними особами за проведення Акції є виключно Замовник та Виконавець Акції.»
 

Пошук

Все ще не знайдено
що ви шукаєте?

Спробуйте наш новий конструктор запитань. Ми завжди для вас щось знайдемо.