Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Пошук
Хочете стати членом клубу? Зареєструйтеся

Новинки каш від Nestlé®

Офіційні правила Акції під умовною назвою "Новинки каш від Nestlé®" у соціальній мережі facebook.com від ТМ Nestle®

(Надалі — «Правила»)

1. Умови проведення Акції.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Новинки каш від Nestlé®» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор»)(ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А»). 

1.2. Виконавцем Акції під умовною назвою «Новинки каш від Nestlé®» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Клауд Коммунікейшенз» (далі за текстом — «Виконавець») (ЄДРПОУ 38315396, місце знаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31).

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі — «Територія проведення Акції») у глобальній мережі Інтернет на сторінці спільноти Організатора Акції у соціальній мережі «Facebook» — https://www.facebook.com/nestlebabyua  (надалі — «Сторінка Соціальної мережі» та/або «Спільнота»).

1.4. Акція проводиться у період з 10 години 01 хвилин «02» лютого 2016 року до 17 години 00 хвилин «15» лютого 2016 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України, мають дітей віком від 6 (шести) місяців до 3х років, є користувачами Соціальної мережі «Facebook» та дійсними або потенційними споживачами товарів ТМ Nestle® (далі —«Учасник Акції»).

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.3.5. особи, що не мають дітей віком від 6 (шести) місяців до 3х років;

2.3.6.особи, що не є користувачами Соціальних мереж (не зареєстровані/авторизовані в Соціальних мережах, вказаних у п. 2.1. цих Правил).

2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. дотримуватися правил користування Соціальними мережами;

2.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламі), зображення Учасника (окрім використання в рекламі), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

3.1.1. долучитися до офіційної спільноти Організатора в соціальній мережі facebook.com — https://www.facebook.com/nestlebabyua;

3.1.2. ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

3.1.3. протягом Строку проведення Акції залишити коментар під постом з повідомленням про Акцію, що розміщується о 10:01 на Сторінці спільноти Організатора, додавши фото власної дитини (віком від 6 місяців);

3.1.4. один учасник Акції може залишити лише один коментар під конкурсним постом. Всі наступні коментарі Учасника не приймають участь в Акції, та не враховуються при визначенні Переможців Акції;

3.1.5. поділитися постом з Акцією (share) з друзями в соціальній мережі facebook.com. Репост повинен бути в публічному доступі та не видалятися до завершення строку проведення Акції.

3.2. Для участі в конкурсі враховуються лише ті коментарі, та shares, що були опубліковані протягом офіційно оголошеного терміну проведення Акції, зазначеного в п.1.4.

3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сторінках Соціальних мереж.

3.4. Усі коментарі, залишені на Сторінках Соціальних мереж, мають відповідати зазначеним нижче умовам:

3.4.1. коментарі, що не стосуються обговорення, можуть бути видалені на розсуд Модератора спільноти Організатора Акції;

3.4.2. забороняється розміщувати в коментарях посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство;

3.4.3. забороняється розміщувати інформацію, що порушує будь-які права інтелектуальної власності (в т.ч. будь-які авторські та суміжні права) третіх осіб.

3.5. Всі «shares» (перепости) повинні бути публічними, тобто відкритими для всіх користувачів відповідних Соціальних мереж та не видалятися до завершення дії Акції.

3.6. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

3.7. Модератор спільноти Організатора Акції залишає за собою право видаляти коментарі, які не відповідають вказаним у п. 3.4. цих Правил вимогам. 

4. Фонд Заохочень Акції. 

4.1. Фонд Заохочень Акції складають 20 (двадцять) подарункових наборів, до складу кожного з яких входить  наступна продукція дитячого харчування ТМ «Nestle®»»:

 

 № з/п

Назва

Кількість, шт.

1

Каша суха безмолочна швидкорозчинна Nestlé® «Рисова з яблуком та грушою, з біфідобактеріями (пробіотиками) вітамінізована»

2

2

Каша суха молочна швидкорозчинна Nestlé® «Рисова зі сливою та абрикосом з біфідобактеріями (пробіотиками) вітамінізована»

2

3

Каша Nestlé® Манна молочна без цукру

2

 

4.2. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил.

4.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.5. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.6. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. 

5. Визначення переможців Акції.

5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Акції та інформація про яку офіційно розміщена у спільнотах Організатора Акції в соціальних мережах.

5.2. 15 лютого 2016 року(о 17:00) за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки), зі списку Учасників Акції, які виконали усі Правила Акції, буде визначено 20 (десять) Переможців Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, передбачених п. 4.1. цих Правил.

5.3. Переможців буде офіційно оголошено «15» лютого 2016 року о 18:00 в коментарях під конкурсним постом. Переможці отримають Заохочення Акції в порядку, визначеному в розділі 6 цих Правил.

5.4. Імена Переможців Акції будуть розміщені у відповідних спільнотах в Соціальній мережі.

5.5. Виконавець Акції повідомляє переможців шляхом особистих повідомлень за допомогою Модератора спільноти Організатора Акції. 

6. Умови та порядок отримання Заохочення.

6.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 5 цих Правил.

6.2. Для отримання заохочення, зазначеного в п. 4.1.1. цих Правил, Учасник Акції, що отримав право на заохочення згідно п. 5.3. цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта громадянина України (усі сторінки з записами), повну поштову адресу фактичного місця знаходження. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу [email protected] або Адміністратору спільноти. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це. 

6.3. Якщо переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд

6.4. Організатор залишає за собою право не відправляти подарунок та переглянути результати, якщо переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

6.5. Заохочення надсилається на адресу Переможців Акції, що вказана ними, у порядку, передбаченому п. 6.2. цих Правил, засобами поштової та/або кур’єрської доставки на вибір Організатора. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Виконавець.

6.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

6.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавців будь-якої компенсації.

6.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

6.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

6.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у пункті 3 Правил;

6.9.3. у разі якщо особисті повідомлення Учасника мають обмежений доступ;

6.10. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції у Соціальних мережах. 

 7.2.  Повний текст даних  офіційних правил Акції розміщено на сайті www.nestlebaby.com.ua

8. Інші умови Акції.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

8.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор Акції.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. неознайомлення Учасника з цими Правилами Акції;

8.5.2. неознайомлення Учасника з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Технічним виконавцем 1 відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

8.5.8. якість надаваних перевізником послуг.

8.6. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По батькові Переможця Акції будуть опубліковані у соцмережах без сплати будь-якої винагороди;

8.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

8.7. Організатор/Виконавці Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця цієї послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

8.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь уцій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

8.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.14. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. Офіційні Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та Умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до офіційних Правил Акції.

8.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

8.16. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

8.17. Грошова компенсація будь-якого Подарунку Акції в жодному випадку не видається.

8.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.