Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Поиск
Хотите стать членом клуба? Зарегистрируйтесь

Офіційні правила Акції «Акція Тестування «Суха суміш Nan Supreme 3 з олігосахаридами з 12 місяців 800 г»

(далі – Правила)

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Акція Тестування «Суха суміш Nan Supreme 3 з олігосахаридами з 12 місяців 800 г»» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА», в особі директора Калашник Ярослави Володимирівни, яка діє на підставі Статуту

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС, (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті http://nestlebaby.com.ua/ (надалі – «Сайт»).

1.4. Акція проводиться у період з 00 год 00 хв. 05 березня 2020 року до 09 год. 00 хв. 31 березня 2020 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.6. Визначення переможців відбудеться 31.03.2020р..

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України, мають дітей віком від 12 (дванадцяти) місяців до 18 (вісімнадцяти) місяців (далі — «Учасник Акції»).

2.1.1. Кількість Учасників Акції обмежена та становить 100 осіб.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.3.5. особи, що не мають дітей віком від 12 (дванадцяти) місяців до 18 (вісімнадцяти) місяців;

2.3.6. особи, що не зареєстровані на сайті http://nestlebaby.com.ua/.

2.3.7. особи, у дітей яких були випадки алергії

2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. дотримуватися правил користування сайтом http://nestlebaby.com.ua/;

2.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:

3.1.1. Протягом строку з 05.03.2020р. до 09.03.2020р. зареєструватися на сайті http://nestlebaby.com.ua/ та заповнити обов’язкові поля анкети з даними для відправки продукту призначеного для тестування – 1 одиниця продукції: суха суміш Nan Supreme 3 з олігосахаридами з 12 місяців 800 г, САП код 12399036.
*Строк зазначений в п. 3.1.1. Правил може бути скорочений у випадку реєстрації 100 (ста) Учасників Акції.

3.1.2. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

3.1.3. Після виконання вимог п. 3.1.1. та п. 3.1.2. Правил з 05.03.2020р. до 09.03.2020р. прийняти дзвінок на номер телефону вказаний Учасником Акції в анкеті (п. 3.1.1.) від Виконавця та підтвердити свою згоду з Правилами Акції, підтвердити свою участь в Акції та тестуванні. Особи, що не підтвердять свою участь в такий спосіб, можуть бути вилучені із тестування та виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця. До осіб, що підтвердили свою участь в Акції до 09.03.2020р., доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» до 16.03.2020р.

3.1.4. До 31.03.2020р. після отримання Тестового набору розмістити відгук про продукцію в Тестовому наборі на одному з наступних сайтів та надіслати посилання або скріншоту відгуку на адресу електронної пошти sampling@osdirect.com.ua не пізніше 09 год. 00 хв 31.03.2020р.

3.1.4.1 Сайти для написання відгуків:


3.1.4.2. Тільки відгуки з вищеперерахованих сайтів будуть зараховані до участі в розіграші.

3.2. Для підтвердження зарахування відгуку (або відгуків) Учасника Акції і участі у розіграші очікувати на зворотній зв'язок від Виконавця на електронну пошту вказану Учасником при виконанні п. 3.1.1. Правил;

3.3. Учасник Акції має право прийняти участі у розіграші один раз незалежно від кількості залишеним ним відгуків.

3.4. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. Правил, які вчинені протягом строків визначених в п. 3.1. Правил.

3.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті http://nestlebaby.com.ua/.

3.6. Забороняється розміщувати текстові відгуки, які:

 • - не відповідають Правилам;
 • - містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або
 • - порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
 • - є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;
 • - містять погрози насильства або нелюдського поводження з тваринами;
 • - містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
 • - пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • - містять екстремістські матеріали;
 • - пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;
 • - містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
 • - порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;
 • - можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

Розміщений відгук, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути видалений Організатором/Виконавцем Акції без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив такий відгук, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції.

Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право на видалення завантажених Учасниками Акції матеріалів на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив таку публікацію, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції.

3.7. Для участі в Акції зараховуються лише ті відгуки, які відповідають вимогам зазначеним в Правилах. Виконавець Акції надсилає Учаснику Акції підтвердження зарахування відгуку Учасника Акції на електронну скриньку передану Учасником Акції разом з виконанням п. 3.1.1. Правил, в іншому випадку відгук вважається незарахованим.

3.8. Для реєстрації на сайті http://nestlebaby.com.ua/ Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону та адресу електронної скриньки. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті http://nestlebaby.com.ua/ з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на сайті http://nestlebaby.com.ua/ з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані.

3.9. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

4. ТЕСТОВІ НАБОРИ.

4.1. Тестові набори складаються з 1-й одиниці продукції Nan Supreme для дітей з 12 місяців:

 • - Суха суміш Nan Supreme 3 з олігосахаридами з 12 місяців 800 САП код 12399036 – 1 од.;

Загальна кількість Тестових наборів для проведення Акції становить 100 наборів.
100 Тестових наборів для 100 (ста) Учасників Акції (із розрахунку один Тестовий набір для кожного Учасника Акції).

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

5.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить 10 Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил. Заохоченням є Пазли Fisher-Price «Друзі із джунглів» (GCM81) – 104669109, 1 од. для одного Переможця Акції. Загальна кількість заохочень – 10 шт., загальна кількість Переможців Акції – 10 осіб.

5.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.

5.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

5.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

5.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ.

6.1. Один Учасник може брати участь у розіграші Заохочення тільки один раз протягом строку проведення Акції.

6.2. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Акції.

6.3. 10 (десять) Переможців та 10 (десять) резервних переможців, які здобудуть право на отримання Заохочення, буде обрано за допомогою сервісу random.org серед Учасників, які виконали вимоги Акції, зазначені у розділі 3 цих Правил. Десять (10) Учасників Акції, що згідно результатів random.org будуть перші у списку (10 (десять) переможців, вважаються переможцями та отримують Заохочення, зазначене в пункті 5.1. цих Правил).

6.4. Зазначені Переможці отримають Заохочення Акції в порядку, визначеному в розділі 6 цих Правил. Резервні переможці здобувають право на отримання Заохочень у порядку черговості визначення резервних Учасників, у разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, від Заохочення, чи неможливості вручення такому Учаснику подарунку.

6.5. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.6. Виконавець Акції повідомляє Переможця шляхом особистих повідомлень за допомогою модератора спільноти Організатора Акції.

6.7. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втратив право одержати Подарунок. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.

6.8. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ.

7.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 6 цих Правил.

7.2. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 5.1. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 7.1. цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свідоцтва про народження дитини Учасника Акції, копію свого паспорта громадянина України (1,2 сторінки) або ID-картки, копію ІПН, свою повну поштову адресу фактичного місця знаходження. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу sampling@osdirect.com.ua. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

7.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів з дати визначення його Переможцем Акції, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд

7.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Заохочення та переглянути результати визначення Переможця, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

7.5. Заохочення надсилається на адресу Переможця Акції, що вказана ним, засобами поштової та/або кур’єрської доставки на вибір Організатора. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Виконавець.

7.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

7.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

7.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

7.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 Правил;

7.10. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.

8. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

8.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Виконавець Акції.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

8.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

8.5.8. якість надаваних перевізником послуг.

8.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди;

8.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

8.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

8.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

8.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.

8.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

8.16. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

8.17. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Акції в жодному випадку не видається.

8.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають».

Мамы оценили эту статью на 0/5
avatar
Поиск

Все ещё не найдено
что вы ищете?

Попробуйте наш новый конструктор вопросов. У нас всегда найдется что-то для вас.

Подписаться