Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Поиск
Хотите стать членом клуба? Зарегистрируйтесь

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Gerber – все для малюка»

Доповнення А

до Додатку №19 від 10.10.2019 р.

до Договору №UA11-2259

про виконання робіт/надання послуг/поставки від 01.06.2019 р.

м. Київ 10.10.2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі «Замовник», в особі начальника підрозділу закупок Галаса Олексія Васильовича, який діє на підставі довіреності №90/2019-UA11 від 19.07.2019 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі «Виконавець», в особі директора Гущина Віктора Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані як «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали дане Доповнення А від 10.10.2019 року (надалі – «Доповнення А») до Додатку №19 від 10.10.2019 (надалі – «Додаток») до Договору № UA11-2259 про виконання робіт/надання послуг/поставки від «01» червня 2019 року (надалі – «Договір») про наступне:

1. Сторони домовились і погодили текст Офіційних правил рекламної Акції з умовною назвою: «Gerber – все для малюка»:

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«Gerber – все для малюка»

(надалі – «Правила»)

1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції «Gerber – все для малюка».

1.1. Організатором рекламної Акції «Gerber – все для малюка» (надалі – «Акція», «Рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері А’) (надалі – «Організатор»).

1.2. За замовленням Організатора Акція проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41175509, місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1) (надалі – «Виконавець»). Виконавець за домовленістю із Замовником має право залучати третіх осіб до організації та проведення Акції, залишаючись при цьому повністю відповідальним перед Замовником за дії та/чи бездіяльність залучених ним третіх осіб.

1.3. Інформаційним партнером Акції є ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 30487219 місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 40 (надалі - «Інформаційний партнер»). Інформаційний партнер Акції надає Виконавцю послуги з інформаційної підтримки Акції, в т. ч. надання права на розміщення рекламно-інформаційних матеріалів.

1.4. Строки проведення Акції. Загальні строки проведення Акції: «15» листопада 2019 року по «31» січня 2020 року включно (надалі – «тривалість Акції» або «строк проведення Акції/строк Акції»).

1.5. Територія проведення Акції. Акція проводиться в мережі магазинів ТОВ «АТБ-маркет» на території України (надалі – «Територія проведення Акції»), крім Автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

1.6. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Gerber», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності.
Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

2. Участь в Акції

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які коректно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах, та мають дітей віком від 6 (шести) місяців (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

4) особи, що не мають дітей віком від 6 (шести) місяців

5) особи, які придбають Акційну продукцію для комерційних цілей;

6) участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

 

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з цими Правилами, також надає згоду Виконавцю та Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Подарунків Акції.

3. Інформаційна та технічна підтримка Акції

3.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється на сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ua/promo (надалі – «акційна сторінка сайту/ офіційна сторінка Акції») та/або за телефоном «гарячої лінії» 0 800 50 06 04 (щоденно з 09:00 до 18:00). Дзвінки за телефоном Гарячої лінії зі стаціонарних телефонів та з мобільних телефонів українських мобільних GSM операторів на території України безкоштовні.

4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – «Акційна продукція»/ «Продукція») - це наступна продукція торгівельної марки «Gerber»:

 • -Пюре яблуко-груша 130г
 • -Пюре яблуко-гарбуз 130г
 • -Пюре яблуко-абрикос-банан 130г
 • -Пюре чорнослив 80г
 • -Пюре броколі 80г
 • -Пюре цвітна капуста 80г
 • -Пюре м’ясне індичка 80г
 • -Пюре кролик з ніжними овочами 130г
 • -Пюре яблуко-груша в м’якій упаковці (пауч) 90г
 • -Пюре яблуко-манго в м’якій упаковці (пауч) 90г
 • -Пюре яблуко-персик в м’якій упаковці (пауч) 90г
 • -Пюре яблуко-банан-чорниця в м’якій упаковці (пауч) 90г
 • -Пюре яблуко-морква-слива в м’якій упаковці (пауч) 90г
 • -Суп-пюре з гречкою та зеленими овочами 190г

 

5. Подарунки Акції

5.1. Учасники Акції, що виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами, мають можливість отримати наступні подарунки Акції (надалі – «Подарунок»):

5.1.1. самокат Micro Mini Deluxe ріних кольорів (надалі – «Самокат»). Загальна кількість Самокатів складає 78 (сімдесят вісім) одиниць за весь період Акції;

5.1.2. коляска BABYZEN YoYo Plus Grey (надалі – «Коляска»). Загальна кількість Колясок складає 2 (дві) одиниці за весь період Акції;

5.1.3. планшет Apple iPad Air 2019 Wi-Fi 64GB Silver (надалі – «Планшет»). Загальна кількість Планшетів складає 2 (дві) одиниці за весь період Акції;

5.2. Відповідальність Організатора/Виконавця та третіх осіб, які залучені до проведення Акції, обмежується вартістю та кількістю Подарунків Акції, передбачених цими Правилами. Гарантом отримання Подарунків Акції є Виконавець.

5.3. Кількість Подарунків Акції обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Подарунків Акції може бути змінена за рішенням Організатора Акції шляхом внесення відповідних змін до Правил. Організатор залишає за собою право змінити Подарунки Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.1. цих Правил.

5.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких подарунків Акції.

5.5. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. Всі Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Грошова компенсація за подарунки Учасникам не надається.

5.6. У випадку, якщо подарунки залишаться після проведення Акції – вони використовуються на розсуд Організатора Акції.

5.7. Зверніть увагу, що Подарунки цієї Акції є доходом Учасника, отримання Подарунків може вплинути на можливість та умови реалізації Учасником його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

6. Умови участі в Акції

6.1. Участь в Рекламній Акції та набуття статусу Учасника Рекламної Акції здійснюється наступним чином:

6.1.1. протягом Строку проведення Акції необхідно придбати Акційну продукцію продукцію на суму від 100 грн одним чеком;

6.1.2. ознайомитися та погодитися з Правилами Акції та наданням персональних даних;

6.1.3. зареєструвати придбану Акційну продукцію на відповідні сторінці на сайті (п. 3.1. Правил) вказавши своє ПІБ, номер мобільного телефону, електронну пошту та номер чека;

6.1.4. зберегти чек, який підтверджує придбання Акційної продукції.

6.2. Для отримання Подарунку, необхідно зареєструвати 1 (одну) Акційну продукцію в період з 07:00:00 до 21:59:59 однієї доби протягом строку дії Акції.

6.3. Реєстрація Акційної продукції можлива протягом періоду з 07 год. 00 хв. 00 сек. до 21 год. 59 хв. 59 сек. включно в кожний з днів з «15» листопада 2019 року по «31» січня 2020 року включно (надалі – «Період реєстрації Акційної продукції»).
Якщо Учасник Рекламної Акції реєструє Акційну продукцію до початку або після закінчення Періоду реєстрації Акційної продукції, така Акційна продукція не реєструється.
Увага! Одна Акційна продукція може бути зареєстрована для участі в Акції лише 1 (один) раз.

6.4. При реєстрації Акційної продукції Учасник автоматично погоджується з Правилами Акції.

6.5. Визнаються некоректними, не враховується і не реєструється:

 • Акційна продукція, зареєстрована раніше або пізніше за дату закінчення Періоду реєстрації Акційної продукції;
 • Акційна продукція, яка вже була зареєстрована раніше одним і тим же Учасником Акції.

 

7. Визначення учасників Акції, що здобули право на отримання Подарунків Акції

7.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в розділі 2 цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

7.2. Ідентифікація кожного Учасника Рекламної Акції відбувається за ПІБ, номером мобільного телефону та електронною поштою, які були зазначені Учасником Акції при реєстрації Акційної продукції на Сайті.

7.3. Визначення Учасників Акції, що мають право на отримання подарунків Акції (іменуються – «Переможці Акції»):
Для визначення Акційної продукції, що може надати Учаснику право на отримання подарунку, береться до уваги вся Акційна продукція, що була зареєстрована згідно умов, зазначених в п.п. 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. .

7.3.1. Самокат. Визначення Учасника Акції, який матиме право отримати Самокат відбуватиметься кожного наступного дня в період часу з 10:00г. до 12:00г. шляхом випадкового комп’ютерного відбору, серед усіх Учасників Акції які протягом 1 (однієї) доби строку Акції, що передує дню в якому відбувається визначеня Учасника, який матиме право на отримання Самокату, зареєстрували 1 (одну) Акційну продукцію.

7.3.2. Коляска. Визначення Учасника Акції, який матиме право отримати Коляску відбуватиметься шляхом випадкового комп’ютерного відбору, серед усіх Учасників Акції, які протягом періоду Акції з 15.11.20119р. по 23.12.2019р., а також протягом періоду Акції з 24.12.2019р. по 31.01.2020р. зареєстрували 1 (одну) Акційну продукцію за наступним графіком:

 • - 24 грудня 2019 року в період часу з 10:00г. до 12:00г.;
 • - 01 лютого 2020 року в період часу з 10:00г. до 12:00г.

 

7.3.3. Планшет. Визначення Учасника Акції, який матиме право отримати Планшет відбуватиметься шляхом випадкового комп’ютерного відбору, серед усіх Учасників Акції, які протягом періоду Акції з 15.11.20119р. по 23.12.2019р., а також протягом періоду Акції з 24.12.2019р. по 31.01.2020р. зареєстрували 1 (одну) Акційну продукцію за наступним графіком:

 • - 24 грудня 2019 року в період часу з 10:00г. до 12:00г.;
 • - 01 лютого 2020 року в період часу з 10:00г. до 12:00г.

 

7.4. Результати визначення Переможців зазначаються Виконавцем на сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ua/promo. Інформування щодо результатів Акції здійснюється Виконавцем протягом 4 (чотирьох) робочих днів після визначення переможців Акції. Результати Акції, встановлені Виконавцем, є остаточними.

Крім того, під час проведення визначення Переможців Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції, формується резервний список з 5 (п’яти) Учасників Акції, що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть отримати Подарунки Акції, у разі неможливості вручення його основному претенденту. Результати визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Подарунку Акції, вважатимуться остаточними, оскарження щодо цього не розглядатимуться.

Організатор Акції залишає за собою право повторного визначення претендента на отримання Подарунку Акції з резервного списку з 5 (п’яти) Учасників Акції, у випадку підозри та/або виявлення ознак фальсифікації при участі у Акції зі сторони основного претендента, з подальшою публікацією на сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ua/promo результатів повторного визначення Учасника, який має право отримати Подарунок Акції.

7.5. Організатор/Виконавець Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції без пояснення причин усунення, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасників Акції цих Правил.

7.6. Всі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

7.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку та/або за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо персональних даних та номеру телефону Учасника Акції, у разі настання обставин непереборної сили.

8. Порядок отримання Подарунків Акції

8.1. Протягом 4 (чотирьох) робочих днів після визначення Учасників Акції які мають право отримати Подарунок, Виконавець шляхом електронного листування через електронну пошту Виконавця reception@am. com.ua, або шляхом телефонної розмови з Учасником Акції, який має право отримати Подарунок, узгоджує з таким Учасником всі необхідні дані та адресу для отримання Подарунку Акції, а також повідомляє про необхідність надання Виконавцю, протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дати визначення такого Учасника Переможцем, наступних документів: скан-копії паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або ІD-картку з витягом з Державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини та чеку.

8.2. Доставка Подарунку Акції здійснюється Переможцю Акції за рахунок Виконавця службою доставки ТОВ «Нова пошта» або іншою кур’єрською службою доставки на адресу, повідомлену Переможцем Акції в порядку передбаченому п. 8.1. цих Правил. Доставка Подарунків Акції здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання повної інформації та документів від Переможця Акції, як це передбачено у п. 8.1. цих Правил.

8.3. У випадку ненадання інформації в порядку та строки передбачені в п. 8.1. цих Правил, Організатор/Виконавець може визнати Подарунок незатребуваним відповідним Переможцем Акції. Організатор/Виконавець має право розпорядитися незатребуваними Подарунком Акції на свій власний розсуд.

8.4. Переможець Акції повинен отримати Подарунок Акції особисто та не має права передавати своє право на отримання Подарунку Акції будь-яким третім особам.

8.5. Грошовий еквівалент Подарунку Акції не видається.

8.6. Усі витрати, пов'язані з отриманням Подарунків Акції Переможець сплачує самостійно.

8.7. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у зв’язку із врученням Подарунків, відповідно до вимог чинного законодавства України, є Виконавець Акції.

8.8. Неможливість зв'язатися з Учасником Акції протягом 4 (чотирьох) робочих днів за вказаним ним телефонним номером, або не отримання будь-якої відповіді від Переможця на електрону пошту Виконавця reception@a-m.com.ua, позбавляє Учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому, Учасник Акції вважається таким, який відмовився від отримання Подарунку Акції, та не має права на одержання від Організатора або інших залучених ним осіб Акції будь-якої компенсації. У такому випадку Організатор Акції має право розпорядитися таким Подарунком Акції на свій розсуд, претендентом на отримання Подарунку Акції вважається перший Учасник з резервного списку Учасників, визначеного відповідно до даних Правил.

8.9. Обов’язковою умовою одержання Подарунку Акції, є надання Переможцем Акції Виконавцю, на вказану в телефонній розмові адресу у зручній для Переможця формі, скан-копій таких документів: паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або ІD-картку з витягом з Державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, свідоцтва про народження дитини та чеку про купівлю Акційної продукції. Зазначені скан-копії документів Переможця Акції повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання; при цьому вищезазначені скан-копії документів не підлягають поверненню Учаснику, з чим він безумовно погоджується фактом його участі в Акції.

8.10. У випадку, якщо Переможець Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи (інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, або надані документи не підтверджують права Переможця Акції на отримання Подарунку Акції, такому Переможцю може бути відмовлено в отриманні Подарунку Акції. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Подарунку Акції. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається. Таким Подарунком Акції Організатор може розпоряджатися на власний розсуд. Організатор/Виконавець Акції гарантують, що документи, які надаються Переможцем Акції для отримання Подарунків Акції не будуть використовуватись Організатором/Виконавцем Акції з іншою метою, окрім як для виконання своїх зобов’язань за цими Правилами.

8.11. Організатор Акції має право розпоряджатися не витребуваними Подарунками Акції на власний розсуд.

8.12. Учасник Акції, який має право на отримання Подарунку Акції, може відмовитися від отримання Подарунку Акції, повідомивши про таке Виконавця в письмовій формі.

9. Відповідальність сторін

9.1. У випадку виникнення ситуації, яка передбачає неоднозначне розуміння цих Правил та / або має на увазі питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається спільно Виконавцем та Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції та їх оголошення у тому ж порядку, що й інформування про Правила Акції.

9.3. Організатор, Виконавець, Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс- мажорних (непереборних) обставин, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (в т.ч. проведення антитерористичних операцій), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території Акції, інші обставини, які не підвладні контролю з їхнього боку.

9.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання переданих Подарунків Власникам Подарунків після їх одержання, та за неможливість Власниками Подарунків скористатися Подарунками Акції з причин, які не залежать від Організатора, Виконавця, Інформаційного партнера Акції.

9.5. Організатор, Виконавець, Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов'язані з реєстрацією Учасників Акції та деякими іншими технічними питаннями Акції, зокрема:

9.5.1. за не доставку повідомлення про визнання учасника Акції Переможцем Акції;

9.5.2. за будь-які збої в роботі мережі Інтернет;

9.5.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних учасниками Акції;

9.5.4. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

9.6. Організатор, Виконавець, Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальність за якість Подарунків, передбачених п. 7.3. даних Правил, всі такі претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов'язаннями виробників.

9.7. Організатор має право відмовитися від видачі Подарунку Власнику Подарунку, якщо цей Власник Подарунку не виконав інших умов, передбачених цими Правилами. При цьому такий Власник Подарунку не має права на одержання від Виконавця та/або Організатора будь-якої компенсації, у т. ч. грошової.

9.8. У випадку, якщо Власник Подарунку, який має право на отримання Подарунку, з незалежних від Виконавця/Організатора причин не має можливості його отримати, Власник Подарунку не має права передоручення на отримання належного йому Подарунку третій особі та на отримання від Виконавця/Організатора будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.

9.9. У разі письмової відмови Власника Подарунку від отримання Подарунку, такий Власник Подарунку втрачає право на отримання такого Заохочення від Виконавця і Організатора Акції.

9.10. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не вступає в суперечки стосовно визнання осіб Учасниками/Учасниками – Переможцями/Власниками Подарунків Акції і прав на отримання Подарунків. Організатор/Виконавець Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.11. Виконавець/Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, передбачних чинним законодавством України.

9.12. Зобов'язання Організатора/Виконавця Акції відносно якості Подарунків, передбачених в п. 7.3. даних Правил, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

9.13. Виконавець та Організатор на свій розсуд можуть визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила, деструктивним чином, або здійснює дії, метою яких є докучати, ображати, загрожувати і турбувати будь-яку особу, яка може бути пов'язана з даною Акцією.

9.14. Виконавець не несе відповідальності у разі відправки Подарунків за неправильною адресою або не тому адресату внаслідок надання Власником Подарунку нечітких, неточних, неповних або помилкових даних.

9.15. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.

9.16. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

9.17. Всі Учасники Акції самостійно оплачують будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції.

9.18. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання Подарунку Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції, у т.ч. якщо мобільний телефон, контактна адреса, ім’я та/або прізвище, або інші обов’язкові дані Переможцем Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.19. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Учасниками Акції вручених Подарунків Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких незалежних від Організатора Акції/Виконавця Акції причин.

9.20. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несе будь-якої відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Подарунку Акції на території населених пунктів, в яких проводиться операція об'єднаних сил. Будь-які претензії від Учасників Акції з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

9.21. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції мають право: - відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах; - відмовити у видачі Подарунку Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання Подарунку Акції, згідно цих Правил.

9.22. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо зв’язку з ними. Якщо будь-який Переможець Акції, який має право на отримання відповідного Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (в тому числі якщо номер телефону або інша інформація про такого Переможця Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових подарунків Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора та/або Виконавця Акції.

9.23. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб учасниками Акції/Переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.24. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

9.25. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунків Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

9.26. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється учасником Акції, оплачується ним самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги.

9.27. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет).

10. Інші умови

Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність всієї наданої ним Організатору/Виконавцю або залученим ними третім особам інформації/документів.

10.1. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних, безкоштовне використання наданої ним інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, номеру телефону, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, розповсюдження в мережі Інтернет а також для надсилання інформації за допомогою SMS-повідомлень на номери телефонів та/або адреси, вказані учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео - та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Подарунків Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ним особами, які діють на підставі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Подарунків Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією.
Відносно всіх персональних даних, наданих переможцями Акції, Виконавець/Організатор або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.
Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ua/promo, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

10.4. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

10.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - «Закон») Учасникам Акції повідомляється:

10.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Виконавець;

10.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.5.3. з метою обробки персональних даних Учасників Акції, яка вказана у п. 10.5.2. цих Правил, обробляються їх ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.5.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

10.5.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець, або залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.5.6. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.5.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.5.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.5.2 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.5.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції;

10.5.9. Учасники Акції/Переможці Акції володіють всіма правами передбаченими розділом 8 Закону.

10.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції.

10.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав Сторін у будь-яких суперечках.

10.9. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунків Акції, не може передавати своє право отримання таких Подарунків третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.10. Всі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник Акції несе самостійно та не компенсуються Організатором/Виконавцем або іншими залученими третіми особами.».

11. Це Доповнення А є невід'ємною частиною Додатку.

12. У всьому іншому, що не передбачено цим Доповненням А, Сторони керуються положеннями Додатку.

13. Зміни та доповнення до цього Доповнення А вносяться за згодою Сторін в письмовій формі та підписуються в тому ж порядку, що і це Доповнення А.

14. Дане Доповнення А складено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику для кожної зі Сторін.

Мамы оценили эту статью на 0/5
Поиск

Все ещё не найдено
что вы ищете?

Попробуйте наш новый конструктор вопросов. У нас всегда найдется что-то для вас.