Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Поиск
Хотите стать членом клуба? Зарегистрируйтесь

Офіційні правила Акції «Пройди опитування про NAN® 3 OPTIPRO® – отримай подарунок»

 

Умови акції:

Офіційні правила Акції з назвою «Пройди опитування про NAN® 3 OPTIPRO® – отримай подарунок» (Надалі — «Правила»)

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Тестування NAN® 3 OPTIPRO®» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АДПРО УКРАЇНА» (надалі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-в, 4 поверх.

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО, (надалі — «Територія проведення Акції»)на офіційному сайті http://nestlebaby.com.ua/  (надалі – «Сайт»).

1.4. Акція проводиться у період з 12 грудня 2017 року до 12 січня 2018 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України, мають дітей віком від 12 (дванадцяти) місяців до  18 (вісімнадцяти) місяців (далі — «Учасник Акції»).

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;       

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.3.5. особи, що не мають дітей віком від віком від 12 (дванадцяти) місяців до 18  (вісімнадцяти) місяців;

2.3.6. особи, що не зареєстровані на сайті http://nestlebaby.com.ua/.

2.3.7. особи, у дітей яких були випадки алергії

2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. дотримуватися правил користування сайтом http://nestlebaby.com.ua/;

2.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції  Учаснику необхідно:

3.1.1. зареєструватися на сайті http://nestlebaby.com.ua/ та та заповнити анкету оптитування користувача;

3.1.2. ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

3.1.4. очікувати на зворотній зв'язок від Виконавця; 

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. Правил, які вчинені протягом офіційно оголошеного строку проведення Акції, зазначеного в п.1.4. цих Правил.

3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті http://nestlebaby.com.ua/.

3.4.3. забороняється розміщувати текстові коментарі, які:

- не відповідають Правилам;

- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

- містять погрози насильства або нелюдського поводження з тваринами;

- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

- пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містять екстремістські матеріали;

- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;

Розміщена публікація, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути видалена Організатором/Виконавцем Акції без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив таку публікацію, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції за розміщення таких публікацій.

Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право на видалення завантажених Учасниками Акції матеріалів на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив таку публікацію, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції за розміщення таких публікацій.

3.4. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить 3 подарункові набори. 1 (один) подарунковий набір складається з 2 (двох) упаковок суміші NAN® 3 OPTIPRO®, вагою 400 г кожна та 1 (однієї) плашечки для змішування суміші, для одного Переможця Акції (далі – Заохочення). Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил.

4.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

5.1. Переможцем може бути лише 3 (три) особи, які виконали всі умови та вимоги Акції, передбачені Офіційними правилами.

5.2. Переможець має право лише на одну одиницю Заохочення.

5.3. Переможці отримають Заохочення Акції в порядку, визначеному в розділі 6 цих Правил.

5.5. Виконавець Акції повідомляє Учаснику Акції про те, що він став Переможцем, шляхом зв’язку з користувачем по електронній пошті, котру користувач вказав при заповненні анкети протягом 3-х робочих днів з дати оголошення Переможців Акції, що вказана у п 5.2. цих Правил.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 5 цих Правил.

6.2. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання заохочення згідно п. 5.2. цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свідоцтва про народження дитини Учасника Акції, копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами), свою повну поштову адресу фактичного місця знаходження. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу [email protected] . Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів з дати визначення його Переможцем Акції, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд

6.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Заохочення та переглянути результати визначення Переможця, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

6.5. Заохочення надсилається на адресу Переможця Акції, що вказана ним, у порядку, передбаченому п. 6.2. цих Правил, засобами поштової та/або кур’єрської доставки на вибір Організатора. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Виконавець.

6.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

6.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

6.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

6.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

6.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 Правил;

6.10. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. 

7. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ.

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Виконавець Акції.

7.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

7.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

7.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

7.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

7.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

7.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

7.5.8. якість надаваних перевізником послуг.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

7.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди;

7.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

7.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

7.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

7.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

7.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

7.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.

7.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

7.16. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.17. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Акції в жодному випадку не видається.

7.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають